Silahlı Güvenlik Nedir? Nerelerde Çalışabilir?

Silahlı Güvenlik Nedir? Nerelerde Çalışabilir?

Silahlı güvenlik görevlisi, görevli olduğu iş yerini, kıymetli varlıkları ve kişileri koruyan personele denir. Günümüzde hem özel sektördeki şirketlerde hem de pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında silahlı olarak güvenlik işlerinden sorumlu tutulan personeller vardır. İşte görev yaptıkları alan içinde her türlü tehlike durumuna karşı önlem alarak sorumluluğunu aldığı varlıkların güvenliğini sağlayan kişiler silahlı güvenlik görevlisi olarak adlandırılır.

Adından da anlaşılacağı üzere silahlı güvenlik görevlisi, sorumluluklarını yerine getirirken silah kullanma yetkisi bulunan kişidir. Silahlı güvenlik görevlisi, mesleğinin gereği olarak zaman zaman tehlikeli durumlarla karşılaşabilir. Bu yüzden her zaman en doğru kararı verebilmek ve görevini tam olarak yapabilmek için profesyonel seviyede eğitim alması şarttır.

Silahlı Güvenlik Görevlisi Nerelerde Çalışabilir?

Kamu kuruluşlarında ya da özel sektörde güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan görevli kişiler silahlı olarak görev yapabilmek için gerekli sertifikalara sahip olmalıdır. Aynı zamanda ihtiyaca göre koruma talep eden kişi veya kuruma göre silahlı güvenlik görevlisinin çalışma koşulları değişiklik gösterebilir.  Temel anlamda silahlı güvenlik görevlisi nerelerde çalışabilir sorusunun yanıtını spesifik olarak örneklendirmek gerekirse şu kurum ve özel sektör şirketlerinde çalışma alanı bulunur:

 • Üniversite ve benzeri eğitim kurumları
 • Hastane, devlet daireleri ve benzeri kamu kuruluşları
 • Şans oyunları oynanan yerler
 • Restoran, bar, gece kulübü veya eğlence mekanları
 • Tiyatro ve gösteri merkezleri
 • Spor salonu ve stadyum gibi sportif faaliyetlerin yapıldığı bölgeler
 • VIP veya şirket yöneticilerinin yapacağı özel görüşmeler
 • Önemli şahsiyetlere yönelik şahsi koruma hizmetleri
 • Site güvenliği
 • AVM, konser ve fazla kalabalık olan etkinlik bölgeleri

Silahlı Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar?

Kamu kurumlarında veya özel sektörde silahlı güvenlik görevlisi olarak sorumluluk sahibi olan kişilerin yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır. Özel güvenlik görevlisi nerelerde silahlı görev yapar sorusuna bağlı olarak silahlı güvenlik görevlilerinin yapması gereken işler şunlardan oluşur:

 • Güvenliğini sağladıkları kişilere veya mekanlara karşı oluşabilecek tehditlere önceden önlem almak,
 • Güvenlik riski anında saldırganı suçu işlemekten vazgeçirmeye çalışmak ve durumu kontrol altına almak,
 • Saldırgana karşı caydırıcı yaklaşım sonuç vermezse doğrudan müdahale etmek ve saldırganı etkisiz hale getirmek,
 • Gerekli durumlarda kanun tarafından verilen silah kullanma yetkisine başvurmak,
 • Suç teşkil edebilecek delilleri koruma altına alarak saldırganı ve kullandığı silahları kolluk kuvvetlerine teslim etmek,
 • Suç unsuru oluşması durumunda gerekli hallerde kolluk kuvvetlerine olay yerini incelerken yardım etmek

Görüldüğü üzere özel güvenlik görevlilerinin korumakla yükümlü olduğu kişileri, kurumları, varlıkları güvende tutmak bu mesleğin en temel amacıdır. Silahlı güvenlik görevlisi avantajları, gereken durumlarda kanun tarafından verilen silah kullanma yetkisinden gelir. Güvenliği riske atan ve kanunen suç teşkil eden her türlü durumda silahlı güvenlik görevlisinin silahını eğitim aldığı şekilde kullanma imkanı vardır.

Silahlı Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bayan silahlı güvenlik görevlisi olması fark etmeksizin, silah taşıyarak güvenlik görevlisi mesleğini icra edebilmek için bazı eğitimlerin alınması şarttır. İçişleri Bakanlığının kanun ve yönetmeliklerine göre lise veya üniversite mezunları silahlı güvenlik görevlisi olmak için Emniyet Genel Müdürlüğünün açtığı sınavlara girmelidir. Bu yüzden açılan bu sınavlardan başarılı sonuç alabilmek için de özel güvenlik kurslarına katılım sağlanmalıdır. Kursların verdiği eğitim kapsamında alınacak eğitimlerden bazıları şunlardır:

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları,
 • Güvenlik Tedbirleri,
 • Etkili İletişim,
 • Temel İlk Yardım,
 • Kalabalık Yönetimi,
 • Kişi Koruma,
 • Yangın Eğitimi,
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları,
 • Genel Kollukla İlişkiler,
 • Uyuşturucu Madde Bilgisi,
 • Silah Bilgisi ve Atış.
Tags: